Lista aktualności Lista aktualności

"Pożar lasu" w Nadleśnictwie Parciaki

Czyli ćwiczenia leśne sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pk. "Pożar II/2017".

     12 lipca 2017 r. w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Parciaki miały miejsce największe w naszej historii ćwiczenia leśne sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i miały klauzulę „poufności" – czyli uczestniczące w nich Komendy Powiatowe Straży Pożarnych nie zostały wcześniej poinformowane o terminie ich rozpoczęcia i rodzaju zagrożenia. To był duży „pożar lasu" w którego gaszeniu wzięły udział siły i środki z aż sześciu jednostek o zasięgu powiatowym: Komend Powiatowych PSP z Przasnysza, Makowa Mazowieckiego (pozoracja pożaru), Ciechanowa, Mławy i Pruszkowa (samochód dowodzenia i łączności) oraz Komendy Miejskiej z Ostrołęki.
Jak to przy tego rodzaju pożarach bywa, nie zabrakło też współpracującej ze strażakami Służby Leśnej.

Scenariusz przewidywał liczne komplikacje, jak chociażby problemy z zaopatrzeniem w wodę, w związku z czym sprawdzono możliwość dostarczenia wody z rzeki Orzyc odległej o 2 km od miejsca pożaru (budowa linii wężowej 110).

Celem ćwiczeń było:

  • sprawdzenie zasad alarmowania w czasie rzeczywistym oraz dysponowania, koncentracji oraz funkcjonowania pod względem operacyjnym jednostek wchodzących w skład powiatu przasnyskiego i ostrołęckiego,
  • sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków dysponowanych przez PSK do ćwiczeń przy pożarze lasu,
  • doskonalenie dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczymi przez „oficerów wsparcia" oraz siły powiatu,
  • sprawdzenie efektywności współdziałania zastępów podczas zagrożenia pożarowego lasów,
  • doskonalenie organizacji łączności i współdziałania między pododdziałami,
  • przygotowanie służb dyżurnych Stanowiska Kierowania do organizacji, koordynowania i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia działań podczas pożarów lasów oraz dysponowania pododdziałów odwodowych,
  • doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym,
  • rozpoznanie operacyjne terenów leśnych i obiektów hydrotechnicznych.

Na zakończenie kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
i Nadleśniczy Nadleśnictwa Parciaki podsumowali ćwiczenia oraz podziękowali wszystkim uczestnikom, podkreślając ważną rolę jaką w gaszeniu pożarów lasu pełnią miejscowe Ochotnicze Straże Pożarne.