Lista aktualności Lista aktualności

Opryski w Nadleśnictwie Parciaki

Nadleśnictwo Parciaki na podstawie § 7.1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin ( Dz.U.2013 poz. 625) informuje, że w okresie pomiędzy 01.06.2018 a 30.06.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Parciaki planowany jest zabieg z zastosowaniem środków  ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

 

Lokalizacja zabiegu

Planowane pole zabiegowe zlokalizowane jest na terenie gminy Jednorożec, na obszarze leśnictw: Olszewka, Budziska, Rupin na pow. ok. 1548 ha.

 

Środek ochrony roślin przewidziany do zastosowania

Do oprysku zostanie użyty środek ochrony roślin Foray 76B (nr zezwolenia: R-39/2014 zr) w zalecanej w zezwoleniu dawce i stężeniu.

 

          Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa.