Obiekty edukacyjne

Umiejętne i racjonalne korzystanie z zasobów przyrodniczych oraz ich ochrona może odbywać się tylko wtedy gdy dostatecznie poznamy i zrozumiemy to co chcemy zachować.

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Nadleśnictwa Parciaki. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.