Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Nadleśnictwa Parciaki. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Nadleśnictwo Parciaki od wielu lat prowadzi szeroko rozumianą edukację przyrodniczą.

Corocznie prowadzimy pogadanki w szkołach, bierzemy udział w konkursach i często je organizujemy, zapraszamy dzieci do lasu, Zielonej Klasy, sali edukacyjnej i na ścieżki edukacyjne, wszystko po to by zainteresować i zwiększyć wrażliwość ludzi na otaczającą nas przyrodę.